Master Science Tuition Centre

Witteberg

Our centres are all open for tuition. Call the cell number or use the Send Message function below to send an email.
Master Maths - Witteberg

Contact

082 870 9746
082 959 3980
Click to WhatsApp

Address

Baartman Street
Witteberg High School
Jordania
Bethlehem
Get Directions

About Witteberg Master Science

Classes or ‘lessons’ for grade 4 to 12 learners. Our Master Maths Witteburg centre provides extra maths help using trained tutors for mathematics teaching and tutoring. Wiskunde ekstra klasse is volledig tweetalig.

Master Science Witteberg word aangebied in ‘n ontspanne atmosfeer by Steenbokstraat. Ons fokus daarop om leerders gemaklik en lief vir die vak te maak. We have an excellent tutor who is dedicated in bringing out the best in each learner. Hier gee ons aan elke leerder die kans om onderwerpe wéér aan te hoor en vas te lê. The programme caters for the individual needs of each learner. Jou vordering en prestasie word nie teen ander gemeet nie – hier kan jy teen jou eie pas werk en steeds die hulp van ‘n tutor kry. We motivate, we work hard and we appreciate even the smallest achievements. Hier weet jy dat jy WEER kan probeer en dat elke dag ‘n nuwe kans is.

Centre team

Image

René Bakker

Centre Owner - Centre Owner - "Kinders is ander ouers se kosbaarste besittings en dit is vir my 'n reuse voorreg om met hulle te werk. For me it is of utmost importance to create a learning enviroment where children can feel safe and comfortable. By ons sentrums moet jy die vrymoedigheid he om vrae te vra en foute te maak. We are here to catch you when you fall and also celebrate when you achieve success. We want every child to be the best version of him/herself and to have a passion for the subject. Ons koester elke kind!"

    Do you need help with maths?

    We offer Professional Maths Tuition for Grades 4 to 12
    Visit Master Maths