Master Science Tuition Centre

Bethlehem

Our centres are all open for tuition. Call the cell number or use the Send Message function below to send an email.
Master Maths - Bethlehem

Contact

082 870 9746
Click to WhatsApp

Address

13 Turner Street
Bethlehem
Get Directions

About Bethlehem Master Science

Master Science Bethlehem provides extra physical science tuition for grade 10 to 12 learners. Our tutors and lessons help learners make their science education a success. Ons wetenskap ekstra klasse is volledig tweetalig.

Master Science Bethlehem word aangebied in ‘n ontspanne atmosfeer by Turnerstraat 13. Ons fokus daarop om leerders gemaklik en lief vir die vak te maak. We have an excellent tutor who is dedicated in bringing out the best in each learner. Hier gee ons aan elke leerder die kans om onderwerpe wéér aan te hoor en vas te lê. The programme caters for the individual needs of each learner. Jou vordering en prestasie word nie teen ander gemeet nie – hier kan jy teen jou eie pas werk en steeds die hulp van ‘n tutor kry. We motivate, we work hard and we appreciate even the smallest achievements. Hier weet jy dat jy WEER kan probeer en dat elke dag ‘n nuwe kans is.

Centre team

Image

René Bakker

Centre Owner - Centre Owner - "Kinders is ander ouers se kosbaarste besittings en dit is vir my 'n reuse voorreg om met hulle te werk. For me it is of utmost importance to create a learning enviroment where children can feel safe and comfortable. By ons sentrums moet jy die vrymoedigheid he om vrae te vra en foute te maak. We are here to catch you when you fall and also celebrate when you achieve success. We want every child to be the best version of him/herself and to have a passion for the subject. Ons koester elke kind!"
Image

Anina

Tutor - "Master Science is vir my die wonder van die wetenskap en om dit vir elke leerder verstaanbaar te maak. It is my passion to help a learner and thus ensuring that they understand the subject better and become a Master of Science."

    Do you need help with maths?

    We offer Professional Maths Tuition for Grades 4 to 12
    Visit Master Maths